Såhär blir du medlem

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften på klubbens postgiro 297929-2.
Medlemsavgiften för 2018 är 300 kr för ordinarie medlem och 500 kr för tävlande medlem.
Maila sedan dina kontaktuppgifter till oss

Som medlem får du:

Som tävlande medlem får du utöver ovanstående förmåner, 50% av anmälningsavgiften betald (max 300:-/tävling, till de tävlingar som styrelsen fastställt. Mer info om detta kommer i medlemsutskick.